Σπουδές : ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ Π.Α           Β.  ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗ  Μ.Ε.Θ

ΕΡΓΑΣΙΑ  : Ε.Κ.Α.Β Τώρα τμήμα μηχανών  ΕΚΑΒ  29χρονια εργασία εν ενεργεία

Ειδικές Γνώσεις – Σεμινάρια :    PHTLS, BLS,ATLS,ALS,ILS,AIR MEDIC, ΑΕΡΟ/ΚΗ ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΝΟΣΙΛΕΥΤΙΚΗ ,TCCC, Emergo Train System.

Διευθυντής BLS   εκπαιδευτής BLS,BLS-I,ILS,PHTLS,TCCC, Emergo Train System .

Γνώσεις Η/Υ: ΚΑΛΗ

Γενικές Γνώσεις :    (Ξένες Γλώσσες , Επαγγελματικές Άδειες  κ.λπ.*):  ΜΕΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Προϋπηρεσίες ( και σε άλλα αντικείμενα) : RESCUER  DIVER,

Επιπρόσθετες πληροφορίες