Καθηγήτρια φυσικής αγωγής και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με τίτλο: «ψυχοσωματικές επιπτώσεις διασωστών». Δημοσιεύσεις σε περιοδικά ημεδαπής και αλλοδαπής, εκδόσεις βιβλίων/εγχειριδίων, εισηγήτρια σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στους τομείς υγείας και ιατρικής καταστροφών: «πρόληψη αποκατάσταση τραυματισμών» (ΤΕΦΑΑ) και «διαχείριση κρίσεων υγείας σε μεγάλες αθλητικές οργανώσεις» (Ιατρική σχολή ΕΚΠΑ), αντίστοιχα. Καθηγήτρια επί σειρά ετών στη Σχολή Ανθυποπυραγών του Πυροσβεστικού Σώματος στα αντίστοιχα αντικείμενα. Εκπαιδευτικό προσωπικό ΥΠΕΠΘ, ΥΕΝ/ΛΣ, ΕΚΔΑΑ, ΚΑΝΕΠ/ ΓΕΣΕΕ, ΚΕΚ-ΟΑΕΔ,ΙΕΚ- ΕΚΑΒ κ.α. Γνώστης γερμανικής και αγγλικής γλώσσας. Κάτοχος εκπαιδευτικής επάρκειας ΕΟΠΠΕΠ και ΥΗ. Μέλος επιτροπής αθλητικών διοργανώσεων, καθώς και εξεταστικών επιτροπών υποψηφίων για ΤΕΦΑΑ, υποψηφίων ναυαγοσωστών και δυτών. Διεθνής διαιτητής beach volley με συμμετοχή σε ολυμπιακούς αγώνες.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση