Απόφοιτος ΙΕΚ Ιπποκράτειος 2003 Ειδικός Κινησιοθεραπείας

Απόφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ ΑΘΗΝΑΣ 2007 Πλήρωμα ασθενοφόρου- Διασώστης

Απόφοιτος ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 2017 Βοηθός Νοσηλευτικής   Τραυματολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την περιφέρεια αττικής

Από το 2008 εκπαιδευτής bls-erc

Από το 2010 εκπαιδευτής phtls

Από το 2018 εκπαιδευτής ils-erc

2016 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

2017 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Από το 2006 έως το 2010 εργαζόμενος στην <ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ Α.Ε> – Οδηγός-Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Από το 2010 έως 2018 εργαζόμενος στην <ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ > οδηγός -πλήρωμα ασθενοφόρου

Από 2014 έως και 2015 εκπαιδευτής τομέα υγείας ΙΕΚ ΑΚΜΗ

Από 2018 έως και σήμερα εργαζόμενος στην <ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ >  προϊστάμενος τμήματος ασθενοφόρων

2019 κάτοχος proficiency αγγλικής γλώσσας

2019 κάτοχος ecdl

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση