Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής

Από την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 έως και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, με τη σπουδαία δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, πραγματοποιήθηκε η επανεκκίνηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής» που επιτρέπει σε ειδικευόμενους Ιατρούς χειρουργικών ειδικοτήτων να έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαίδευση μικροχειρουργικής.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο Εργαστήριο Μικροχειρουργικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου δόθηκε η ευκαιρία σε 10 Ειδικευόμενους Ιατρούς να διδαχθούν και να εκπαιδευτούν στο αντικείμενο από τις 8:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ, για πέντε ολόκληρες μέρες.

Στους εκπαιδευόμενους, διατέθηκε χειρουργικό μικροσκόπιο, μεγεθυντικά γυαλιά, εργαλεία μικροχειρουργικής και επαρκής αριθμός πειραματικών κονίκλων, στα οποία πραγματοποιήθηκε μια σειρά από μικροχειρουργικές πράξεις, με αποτέλεσμα, έως το τέλος της εβδομάδας, να έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία και να αισθάνονται ικανοί να εφαρμόσουν τις διδαχθείσες τεχνικές στην κλινική πράξη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με την Ορθοπαιδική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Επιπλέον, προγραμματίζεται να διεξαχθεί στην Αθήνα από 15 έως 19 Απριλίου 2024 στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «ΠΝ Σουκάκος» του ΠΓΝ ¨Αττικόν¨.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Εκπαιδευτικές Εβδομάδες Μικροχειρουργικής” απευθύνεται σε ειδικευόμενους, που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος καθώς και σε ειδικευόμενους που βρίσκονται σε παράταση της ειδικότητας, όλων των χειρουργικών ειδικοτήτων με προτεραιότητα στις ειδικότητες Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματολογίας, Πλαστικής Χειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, και Γενικής Χειρουργικής.