Ολοκληρώθηκε το πρώτο, για το έτος 2024, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support – PHTLS, που αφορά στην αντιμετώπιση και διαχείριση του πολυτραυματία στον προνοσοκομειακό χώρο και το οποίο πραγματοποιήθηκε 03 & 04 Φεβρουαρίου 2024 στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» στο Π.Γ.Ν. «Αττικόν».

Το δομημένο θεωρητικό μέρος σε συνδυασμό με τη στοχευμένη πρακτική εφαρμογή κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αποτελούν τον αρτιότερο τρόπο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων επαγγελματιών υγείας.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία, υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.