Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το εκπαιδευτικό προγραμμα ADVANCED TRAUMA CARE FOR NURSES το διήμερο 13 & 14 Ιανουαρίου 2024 στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας & Εκπαίδευσης Π.Ν. Σουκάκος | Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.