Διευθύντρια αναισθησιολόγος στην Ιατρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας με βασική ασχολία την παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής σε τραυματίες και ασθενείς κάθε είδους, στελεχώνοντας  τις Κινητές Ιατρικές Μονάδες, τα Οχήματα Μικρού Όγκου, τη Μοτοσικλέτα Άμεσης Επέμβασης και το Ιατρείο Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας στο Διεθνές Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος. Συμμετέχω επίσης στο συντονισμό και τον έλεγχο της διακίνησης των ασθενοφόρων από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) του ΕΚΑΒ. Από το 2013, κατέχω την θέση της Διευθύντριας του ΙΕΚ-ΕΚΑΒ, έχοντας ως βασικό αντικείμενο τον συντονισμό της διαδικασίας εκπαίδευσης αλλά και πιστοποίησης των μελλοντικών Διασωστών-Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Μαζί με τους συνεργάτες μου καταβάλουμε μία ατέρμονη προσπάθεια τόσο για την αναβάθμιση του συνολικού επιπέδου εκπαίδευσης όσο και για την μεταλαμπάδευση, στους μελλοντικούς Διασώστες, της σπουδαιότητας της παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας προς τον οξέως πάσχοντα αλλά και της αγάπης για το επάγγελμα του.

Επίσης, από το 2003, είμαι η Διευθύντρια του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ). Στο τμήμα αυτό συμμετέχουν σε εθελοντική βάση, Ιατροί, Διασώστες και Νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν μαζικές απώλειες υγείας που μπορεί να προκληθούν από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές. Στα πλαίσια λειτουργίας του ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ, εκπονούνται σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων τα οποία εντάσσονται στα γενικότερα σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ).

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση