Πατιάς Παρμενίων
Ειδικευμένος Γενικής Χειρουργικης
Μαρκάκης Μανώλης
Καλογερόπουλος Αθανασιος
Σφέτσιος Αναστάσιος
Τσουλάς Δημήτρης
Λαουτάρης Γιώργος
Κλόκα Μαρία
Μαυρουδής Χρήστος
Μαριόλα Ανέλα
Στεφανόπουλος Νικόλαος