Απόφοιτος Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής 2004.Κάτοχος πτυχίου Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Παντείου 2010. Μετεκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο αντικείμενο της Επείγουσας Νοσηλευτικής (Εξάμηνη εκπαίδευση στο Manchester Royal Infirmary 10/08-04/09). Κλινική εκπαιδεύτρια στο 251 ΓΝΑ. Εκπαιδεύτρια PHTLS. Κάτοχος τίτλου Παθολογικής Νοσηλευτικής 2018.

Εργασία στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας από το 2004-2020. Ειδικότερα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 2008-2020.

Επιπρόσθετες πληροφορίες