Σεμινάριο Advanced Trauma Care for Nurses (ATCN)

18-19 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα

 

Μετά από εντατική προετοιμασία, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια όλων, υλοποιείται σεμινάριο ATCN για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Απευθύνεται σε 4οετείς φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών και επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, καθώς και σε πτυχιούχους νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές.

Διεξάγεται στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2020 στην Αθήνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο τραύμα, καθώς και τη σχετική φόρμα υποβολής για τη συμμετοχή σε αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας https://traumaedu.randp.gr

Το ATCN τελεί υπό την αιγίδα του αμερικανικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού νοσηλευτών που ασχολείται με την φροντίδα του τραυματία, Society of Trauma Nurses (STN). Σκοπός του προγράμματος ATCN είναι η μείωση των προβλέψιμων και άδικων θανάτων και αναπηριών από τραύμα. Το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι παρουσιάζει έναν σαφή και συστηματικό τρόπο προσέγγισης στην εκτίμηση και αντιμετώπιση του πολυτραυματία. Αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την καθοδήγηση στην αντιμετώπιση τραυματιών στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, καθώς και για τη διαχείριση μαζικών απωλειών υγείας. Δίνουν έμφαση στην αντιμετώπιση του ασθενή, ιδιαίτερα την πρώτη ώρα μετά τον τραυματισμό, αναφερόμενα στην αναζωογόνηση, σταθεροποίηση, επανεκτίμηση και διακομιδή του, εφόσον απαιτείται, σε πιο εξειδικευμένη ιατρονοσηλευτική μονάδα.

Το πρόγραμμα ATCN, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.