Το Σαββατοκύριακο 04 & 05 Νοεμβρίου 2023 διεξήχθη στο Ε.Κ.Α.Β. Θεσσαλονίκης επιδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) εκπαιδευτικό πρόγραμμα Pre-Hospital Trauma Life Support / PHTLS.

Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι αφιέρωσαν συνολικά 16 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εντατικής μάθησης στην εκπαίδευση και εφαρμογή υπηρεσιών υγείας στον βαρέως πάσχοντα τραυματία, από το σημείο συμβάντος μέχρι τη διακομιδή του και παράδοση του στην ομάδα τραύματος στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

Το επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS απευθύνεται σε εργαζόμενους, εν ενεργεία διασώστες, ιατρούς, νοσηλευτές που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και υπηρετούν στο ΕΚΑΒ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά και τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων PHTLS επιλέγοντας εδώ.

_

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.