Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α΄ Βοηθειών | Βασική Υποστήριξη Ζωής

Το Σάββατο στις 07 Οκτωβρίου 2023, διεξήχθη υπό την Επιστημονική Επίβλεψη του Τμήματος  Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – EKΠΑ, σε συνεργασία με την διοικητική υποστήριξη της Trauma Edu το 1ο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ¨Α΄ Βοηθειών – Βασική Υποστήριξη Ζωής¨.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας οχτώ (8) ωρών έλαβε χώρα στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν.Σουκάκος» του ΠΓΝ ¨Αττικόν¨.

Συνολικά συμμετείχαν έξι (6) εκπαιδευτές – ακαδημαϊκοί διδάσκοντες του Τμήματος της Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ και είκοσι δυο (22) εκπαιδευόμενοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος – πυροσβέστες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιελάμβανε:

  • Θεωρητικό μέρος / διαλέξεις, συνολικής διάρκειας τριών (3) ωρών και
  • Πρακτικό μέρος  /  Σε σταθμούς πρακτικών δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας πέντε (5) ωρών