Γενικός Οικογενειακός Ιατρός, Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας στο Κέντρο Υγείας Κανδάνου Χανίων. Διαθέτω μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επίσης  Συντονιστής Εκπαίδευσης ειδικευόμενων Γενικής Ιατρικής στο Νοσοκομείο Χανίων  και Αναπληρωτής Συντονιστής Τομέα Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας Υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Μέλος της Ελληνικής εταιρείας Γενικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.ΓΕ.ΙΑ)

Επιπρόσθετες πληροφορίες