Γεννήθηκα στο Ναύπλιο το 1967. Είμαι πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατέχω τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Αναισθησιολογίας. Από το 2002 μέχρι σήμερα υπηρετώ στο ΕΚΑΒ Ηρακλείου και σήμερα έχω τον βαθμό του Διευθυντή ΕΣΥ. Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στο ΕΚΑΒ έχω συμμετάσχει στο σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της υπηρεσίας:

Υπεύθυνος εκπαίδευσης

Υπεύθυνος του μετεκπαιδευτικού προγράμματος του ΕΚΑΒ για γιατρούς στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ)

Μέλος των επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων και εξετάσεων της ΕΠΙ

Διδάσκων στην ΕΠΙ

Διδάσκων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ παράρτημα Ηρακλείου

Εκπαιδευτής στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διασωστών του ΕΚΑΒ

Εκπαιδευτής στα προγράμματα εκπαίδευσης του κοινού στις πρώτες βοήθειες και στην ΚΑΡΠΑ του ΕΚΑΒ Ηρακλείου

Οργανωτής και εκπαιδευτής στα σεμινάρια ΚΑΡΠΑ του ΕΚΑΒ Ηρακλείου υπό την αιγίδα της Εθνικής Επιτροπής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και του European Resuscitation Council

Διδάσκων στο μάθημα του 3ου έτους «Επείγουσα Ιατρική» και συμμετοχή στην κλινική άσκηση στην επείγουσα ιατρική των φοιτητών του 5ου και 6ου έτους της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Συμμετοχή με διαλέξεις σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επίσης είμαι:

Εκπαιδευτής PHTLS και έχω συμμετάσχει σαν εκπαιδευτής σε σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών του PHTLS

Κάτοχος PHTLS course

Κάτοχος BLS – AED course

Κάτοχος ATLS course

Κάτοχος APLS course

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση