ΕΚΠΑ | ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ ΟΚΕΕ Π.Ν. ΣΟΥΚΑΚΟΣ
Στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος υλοποιούνται σεμινάρια ATLS για φοιτητές ιατρικής από τον Νοέμβριο του 2015 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Αποτελεί το πρώτο κέντρο ATLS παγκοσμίως μαζί με το κέντρο ATLS στο Πανεπιστήμιο Πατρών στα οποία, μετά από επίμονη προσπάθεια των υπεύθυνων, αδειοδοτήθηκε η εκπαίδευση τελειοφοίτων Ιατρικής, ενώ έως τότε το σεμινάριο απευθυνόταν αποκλειστικά σε ιατρούς. Η πιλοτική αυτή πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή από το ACS και υιοθετήθηκε παγκοσμίως.