Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, διάρκειας 2 ημερών (21 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχους νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές, καθώς και σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που δεν εργάζονται.

Το ATCN και το ATLS έχουν κοινό θεωρητικό μέρος (13 διαδραστικές συζητήσεις/discussions) και διαχωρίζονται στο πρακτικό μέρος, το οποίο αποτελείται από:

Σταθμούς δεξιοτήτων:

  • Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση
  • Αντιμετώπιση αεραγωγού και αερισμού
  • Αντιμετώπιση σοκ
  • Τραύμα κεφαλής
  • Τραύμα μυοσκελετικού και τραύμα σπονδυλικής στήλης/νωτιαίου μυελού
  • Τραύμα στα παιδιά

Συζήτηση σε ομάδες:

  • Συζήτηση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ATCN
  • Συζήτηση σεναρίων Διαλογής

Σενάρια προσομοίωσης  εκτίμησης και αντιμετώπισης πολυτραυματία.

Η δομή του σεμιναρίου προάγει την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την ομαδική προσέγγιση στη φροντίδα του πολυτραυματία. Βασισμένο στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, η εκπαίδευση είναι διαδραστική και γίνεται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές. Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται είτε σε προπλάσματα (hands on) είτε σε υποδυόμενους ασθενείς και περιλαμβάνει την αντιμετώπιση εικονικών περιστατικών.

Οι εκπαιδευόμενοι, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα, παραλαμβάνουν:

  • Έναν μήνα πριν την έναρξη του σεμιναρίου, το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATLS και το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του ATCN.
  • 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που καλούνται να απαντήσουν, με σκοπό να τους βοηθήσουν στο διάβασμα τους, να κατανοήσουν τη φιλοσοφία του προγράμματος και να αξιολογηθεί το επίπεδό τους.

Η ανελλιπής παρακολούθηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική και στο τέλος υπάρχει γραπτή και προφορική αξιολόγηση. Η γραπτή αξιολόγηση περιλαμβάνει 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και χαρακτηρίζεται επιτυχής εάν απαντηθεί σωστά το 80% των ερωτήσεων. Η προφορική αξιολόγηση αφορά την εκτίμηση και αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία, σύμφωνα με τις αρχές του ATCN, σε ένα σενάριο προσομοίωσης.

Το πρόγραμμα ATCN, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020 (ΦΕΚ 16/Α31-1-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) σε πιλοτική φάση πέντε ετών. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ ΑΕ), το Υπουργείο Υγείας και η ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π), η οποία έχει οριστεί υπεύθυνη για την οικονομική διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών. Μετά την πάροδο των πέντε ετών η οικονομική στήριξη συνεχίζεται με πόρους του Υπουργείου Υγείας.

Συμβολική συνδρομή σεμιναρίου

Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, δικαίωμα συμμετοχής στο επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN έχουν φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχοι νοσηλευτές με την προϋπόθεση ότι δεν έχει παρέλθει ένα έτος μετά την αποφοίτηση τους και δεν έχουν ξεκινήσει να εργάζονται ως νοσηλευτές, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν εργάζονται.

Η συμβολική συνδρομή για το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN είναι 50€ και θα καλύψει μέρος του λειτουργικού κόστους.

Για τους φοιτητές: Βεβαίωση περάτωσης σπουδών ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας και υπεύθυνη δήλωση ότι:
Είμαι φοιτητής στο 8ο εξάμηνο και δεν έχω οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών ή
Είμαι επί πτυχίω και έχω έως δύο οφειλόμενα μαθήματα.
Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής και δεν εργάζομαι.


Για τους πτυχιούχους: Αντίγραφο πτυχίου και συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάζονται ως νοσηλευτές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και πληρωμής στο επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, γίνεται έλεγχος των δικαιολογητικών και στη συνέχεια:

·       Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail εντός δύο εργάσιμων ημερών και κατοχυρώνουν στο όνομα τους θέση για το σεμινάριο ATCN που εγγράφηκαν, σε ημερομηνία και κέντρο που είχαν επιλέξει.

·       Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ενημερώνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα τους επιστρέφεται το ποσό που κατέθεσαν.

Η λίστα των εκπαιδευομένων κλείνει το αργότερο 45 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Η συμβολική συνδρομή καταβάλλεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

[contact-form-7 id="14" title="Φόρμα επικοινωνίας 1"]
Leave a Comment

Ταυτότητα σεμιναρίου