Προγραμματισμένα
€50
01/04/2023
Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, διάρκειας 2 ημερών (21 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχους νοσηλευτές...
Προγραμματισμένα
€50
05/05/2023
Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
Προγραμματισμένα
Free
13/05/2023
Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 05/04/23
Προγραμματισμένα
Free
19/05/2023
Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.
Προγραμματισμένα
Free
27/05/2023
Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.