Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Γενικός Ιατρός –Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ Κανδάνου
Χειρουργός – Επιμελητής Β΄ - ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
MD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου / ΕΚΑΒ (Μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης)
Διασώστης -Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
DipHE στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Manager όλων των ATLS Προγραμμάτων στην Ελλάδα
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ιατρός - Αναισθησιολόγος
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Ειδικός Παθολόγος
Νευροχειρουργός
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Γενικός Ιατρός –Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ Κανδάνου
Χειρουργός – Επιμελητής Β΄ - ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου / ΕΚΑΒ (Μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης)
Διασώστης -Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
MD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Χειρουργός Παίδων –Επιμελητής Α΄, M.Sc, Ph.D
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΔΙΔ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΑΒ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΧΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
ΤΕ Νοσηλεύτρια, PhD©, MSc ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Χειρουργικού Τομέα
ΠΕ Νοσηλευτής
Νοσηλευτής, MSc, MHSc, PhD
ΠΕ Νοσηλευτής
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc, ,ATCN Instructor
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΤΕΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Νοσηλεύτρια RN, MSc, PhD
Διευθύντρια ΤΕΠ ΠΓΝΘ “ΑΧΕΠΑ”, Αναισθησιολόγος, Ιατρός ΤΕΠ
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Λαμίας
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια
Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου