Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Γενικός Ιατρός –Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ Κανδάνου
Χειρουργός – Επιμελητής Β΄ - ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
MD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου / ΕΚΑΒ (Μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης)
Διασώστης -Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ορθοπαιδικος – Διευθυντής ΕΣΥ
Ιατρός – Γενικός Χειρουργός
Χειρουργός-Διευθυντής ΕΣΥ, Α’ Χειρουργική Κλινική ΓΝΘ Παπαγεωργίου
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Ιατρός Χειρουργός/Επειγοντολόγος
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Καθηγητής Χειρουργικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
DipHE στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Νοσηλεύτρια ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από το 2002 έως σήμερα
ΤΕ Μηχανικών Ιατρικών Συστημάτων-ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ΕΚΑΒ Ηρακλείου
Διασώστρια – Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ
ΤΕ Νοσηλευτών ΜΠΣ «Επείγουσα Νοσηλευτική και ΜΕΘ»
Manager όλων των ATLS Προγραμμάτων στην Ελλάδα
Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Ιατρός - Αναισθησιολόγος
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Ειδικός Παθολόγος
Νευροχειρουργός
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Γενικός Ιατρός –Συντονιστής Επιστημονικής Λειτουργίας Κ.Υ Κανδάνου
Χειρουργός – Επιμελητής Β΄ - ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου / ΕΚΑΒ (Μοτοσικλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης)
Διασώστης -Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διευθυντής ΕΣΥ Γενικός Χειρουργός
Αναισθησιολόγος, Επιμελητής 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας
MD, MSc ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Χειρουργός Παίδων –Επιμελητής Α΄, M.Sc, Ph.D
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
ΓΕΝ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ- ΔΙΔ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ-ΙΠΤΑΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΚΑΒ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΜΕΛΟΣ ΓΧΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιατρός, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, MD, PhD, MSc, Διευθυντής ΕΣΥ
Αναισθησιολόγος
Στρατιωτικός Νοσηλευτής, MSc
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Αξκος Νοσηλεύτρια , RN, PGCert, MSc(c)
ΤΕ Νοσηλεύτρια, PhD©, MSc ΜΕΘ και ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, Ειδικευμένη Νοσηλεύτρια Χειρουργικού Τομέα
ΠΕ Νοσηλευτής
Νοσηλευτής, MSc, MHSc, PhD
ΠΕ Νοσηλευτής
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ , ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ ΕΣΥ
Νοσηλεύτρια ΤΕ, Msc, ,ATCN Instructor
Διευθύντρια ΤΕΠ ΠΓΝΘ “ΑΧΕΠΑ”, Αναισθησιολόγος, Ιατρός ΤΕΠ
ΑΤΕΙ Νοσηλευτικής Λαμίας
ΔΕ – Διασώστης Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
Διασώστης-Πλήρωμα ασθενοφόρου
ΠΕ Διοικητικός ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης
Τ.Ε. Νοσηλεύτρια
Προϊσταμένη πανεπιστημιακής κλινικής καρδιάς, αγγείων, θώρακα/ανάνηψης καρδιοχειρουργικών ασθενών α.κ.α. M.Sc. PhD. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας.
Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου
Αντισμήναρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής
BA, MSc (c), EMT – I, Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου, NAEMT Education Coordinator
Διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου
Σμήναρχος Νοσηλεύτρια
Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ (ΠΕ 11) , ΙΕΚ ΕΚΑΒ, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Λύκειο)
Διασώστης –πλήρωμα ασθενοφόρου