Βασιλείου Παντελεήμων
Χειρουργός- Αναπληρωτής Καθηγητής
Τσαλουκίδης Νικόλαος
MSc PhD
Ο Νικόλαος Τσαλουκίδης είναι Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας (Digithea Lab) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου [http://digithea.uop.gr] ...
Βαβαρούτα Αντιγόνη
MSc ΕΚΠΑ
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) και τίτλο Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας από το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» (ΓΝΠ).