Νοσηλευτής Π.Ε.  Μονάδα Εμφραγμάτων ΠΓΝ Πάτρας

MSc in Medical Informatics

Ειδικευμένος Χειρουργικής Νοσηλευτικής

ERC BLS/AED Directror

ERC ILS Instructor

NAEMT PHTLS Instructor

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση