Μικές Παναγιώτης
Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Πάτρας (τμήμα μοτοσυκλετών ταχείας ανταπόκρισης)
Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ.    Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας, με ειδικότητα «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»...
Παπανικολοπούλου Μάρθα
Βοηθός νοσηλεύτρια
Σταυρόπουλος Μιχάλης
Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Ταγκαλάκη Βάσω
Manager όλων των ATLS Προγραμμάτων στην Ελλάδα
Ταγκαλάκης Γεώργιος
Θεοφάνης Γιώργος
Πανής Παντελής
Ειδικευμένος Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός
Παναγιώτης Νταής
Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Στοματικός & Γναθοπροσωπικός Χειρουργός
Βασίλειος Αλεξόπουλος
Χειρουργός Παίδων –Επιμελητής Α΄, M.Sc, Ph.D
Στεφανόπουλος Νικόλαος