ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α¨ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

2 ΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

3 ΕΤΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Α.Β. ΠΑΤΡΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2012 – 2015

ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΣΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ 2015 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑ « ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» 2019

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙ 2010

PHTLS INSTRUCTOR  9  EDITION (ID# 519862)

AHDR INSTRUCTOR 1 EDITION (ID# 519862)

Επιπρόσθετες πληροφορίες