• Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ.    Ε.Κ.Α.Β. Πάτρας, με ειδικότητα «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ».
  • Κάτοχος άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Διασώστη-Πληρωμα ασθενοφόρου, (Αρ. Πρωτ. 218215/3363)
  • Πιστοποιημένος ΑΝΑΝΗΠΤΗΣ στη «βασική υποστήριξη της ζωής και τον αυτόματο εξωτερικό απινιδισμό»
  • Πιστοποιημένος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ, στη «βασική υποστήριξη της ζωής και τον αυτόματο εξωτερικό απινιδισμό» από την εθνική Επιτροπή Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑΝ) του κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council  , ERC ).
  • Πιστοποιημένος από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης (ΕΕΚΑΑ) στο σεμινάριο «ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ» με αρ. Πρωτ.3318/08.02.2014.
  • Πιστοποιημένος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ στο PHTLS(Prehospital Trauma life support).
  • Πιστοποιημένος στο Immediate Life Support (ILS) in HSEPC – ΕΕΕΠΦ/ Patra, Greece (ERC-018-710845)
  • Εκπαιδευτής εκπαιδευτών βασικής υποστήριξης της ζωής και χρήσης αυτόματου Απινιδωτή (BLS/AED Instructor Course )
  • Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επείγουσας Προνοσοκομειακης Φροντίδας, που διοργανώθηκε από την Ε.Ε.Π.Φ και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 3-6/4-2019.
  • Εκπαιδευτης ομαδων πληθυσμου ΕΚΑΒ Πατρας
  • Εκπαιδευτής συνεχιζόμενης εκπαιδευσης πληρωμάτων ασθενοφόρων ΕΚΑΒ.
Επιπρόσθετες πληροφορίες