Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2023 στο πρόγραμμα Υποτροφιών για Μετεκπαίδευση στην Αντιμετώπιση Βαρέος Τραύματος του Υπουργείου Υγείας βάσει του ν.4702, ΦΕΚ 130/Α372020 έχει ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο του ν.4702, ΦΕΚ 130/Α372020. Εντός του επόμενου δεκαημέρου (22/12/2022) θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2024 με καταληκτική ημερομηνία 31/1/2023.