Στο πλαίσιο υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Τραύματος, το μήνα Μάϊο του 2022 διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από την Trauma Edu, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης – ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος», του ΠΓΝ ¨Αττικόν¨, πέντε (5) επιδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Advanced Trauma Care for Nurses – ATCN, τις ημερομηνίες:

 • 04 & 05 Μαΐου 2022
 • 06 & 07 Μαΐου 2022
 • 09 & 10 Μαΐου 2022
 • 11 & 12 Μαΐου 2022
 • 13 & 14 Μαΐου 2022

Στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα συμμετείχαν συνολικά:

 • Δύο (2) Διευθυντές Προγραμμάτων ATCN
 • Δύο (2) Δόκιμοι Διευθυντές Προγραμμάτων ATCN
 • Πέντε (5) Εκπαιδευτές ATLS
 • Δώδεκα (12) Εκπαιδευτές ATCN
 • Δύο (2) Δόκιμοι Εκπαιδευτές ATCN
 • Τρεις (3) Κλινικές Συντονίστριες ATCN
 • Μια (1) Δόκιμη Κλινική Συντονίστρια ATCN
 • Μια (1) Διοικητική Συντονίστρια ATCN

Ο αριθμός των εκπαιδευόμενων, ανήλθε στους Ογδόντα Επτά (87), εκ των οποίων:

 • Εξήντα (60) επί πτυχίω φοιτητές της Νοσηλευτικής Σχολής, ΕΚΠΑ
 • Δεκαπέντε (17) μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ:
 • «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας»
 • «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Νοσηλευτικής στον τομέα της Υγείας»
 • «Προηγμένη Κλινική Νοσηλευτική»
 • Δέκα (10) απόφοιτοι Νοσηλευτικής Σχολής.

Τα διήμερα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Advanced Trauma Care for Nurses – ATCN, περιελάμβαναν:

 • Θεωρητικό μέρος δεκατριών (13) διαδραστικών διαλέξεων ATLS
 • Επίδειξη Αρχικής Εκτίμησης και Αντιμετώπισης Πολυτραυματία με φυσική παρουσία μοντέλου, νοσηλευτή και ιατρού σε σενάριο προσομοίωσης
 • Συζήτηση:
 • Σεναρίων διαλογής και
 • Ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ATCN
 • Εκπαίδευση σε σταθμούς δεξιοτήτων:
 • Αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση
 • Αντιμετώπιση αεραγωγού και αερισμού
 • Αντιμετώπιση σοκ
 • Τραύμα κεφαλής
 • Τραύμα μυοσκελετικού και τραύμα σπονδυλικής στήλης/νωτιαίου μυελού
 • Τραύμα στα παιδιά

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν στη διαδικασία γραπτής και προφορικής αξιολόγησης, απάντησης σαράντα (40) ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και εκτίμησης και αντιμετώπισης πολυτραυματία σε σενάριο προσομοίωσης, αντίστοιχα.

Εικόνα 1: Θεωρητικό Μέρος / Διάλέξεις, ΑΚΙΣΑ – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨, 06/05/2022

Εικόνα 2: Θεωρητικό Μέρος / Διάλέξεις, ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος» – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨, 09/05/2022

Εικόνα 3: Επίδειξη Αρχικής Εκτίμησής και Αντιμετώπισης Πολυτραυματία, ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος» – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨ 04/05/2022

Εικόνα 4: Σταθμός Δεξιοτήτων, ¨Διαχείριση Αεραγωγού και Αερισμού¨, ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος» – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨ 04/05/2022

Εικόνα 5: Σταθμός Δεξιοτήτων, ¨Τραύμα Κεφαλής¨, ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος» – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨ 11/05/2022

Εικόνα 6: Σταθμός Δεξιοτήτων, ¨Παιδιατρικό Τραύμα¨, ΟΚΕΕ «Π.Ν.Σουκάκος» – ΠΓΝ ¨Αττικόν¨ 14/05/2022

_

Το πρόγραμμα ATCN, καθώς και σύνολο εκπαιδευτικών προγραμμάτων διαχείρισης τραύματος, υλοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο 4702/2020 (ΦΕΚ 130/Α03-07-2020) με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.