Το Σάββατο και την Κυριακή 11 & 12 Φεβρουαρίου, 2023 προγραμματίζεται, να διεξαχθεί στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν.Σουκάκος» του Π.Γ.Ν.  ¨ΑΤΤΙΚΟΝ¨ το 1ο για το 2023 επιδοτούμενο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), εκπαιδευτικό πρόγραμμα Prehospital Trauma Life Support – PHTLS.

Εν συνεχεία πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε εκπαιδευτικά κέντρα σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Κρήτη, με σκοπό να εκπαιδευτούν όσο το δυνατό περισσότεροι επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον προνοσοκομειακό χώρο και υποστηρίζουν τον βαρέως πάσχοντα τραυματία από την αντιμετώπιση στο σημείο συμβάντος, τη διαχείριση κατά τη διακομιδή έως και την ολοκληρωμένη παράδοση στην ομάδα τραύματος των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.).

Το επιδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα PHTLS απευθύνεται σε εργαζόμενους, εν ενεργεία διασώστες, ιατρούς, νοσηλευτές που απασχολούνται ως πλήρωμα ασθενοφόρου και υπηρετούν στο ΕΚΑΒ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα δικαιολογητικά και τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων PHTLS επιλέγοντας εδώ.

_

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αντιμετώπισης του πολυτραυματία υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4702/2020, με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Υγεία του ΙΣΝ.