Λόγω των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν στη χώρα μας για τον περιορισμό των φορέων του κορωνοϊού, ανακοινώνουμε την αναβολή του επιδοτούμενου σεμιναρίου APLS.

Το σεμινάριο APLS είχε προγραμματιστεί στις 28-29 Νοεμβρίου στην Αθήνα, στο εκπαιδευτικό κέντρο ΕΚΠΑ/ΠΓΝ Αττικόν ΟΚΕΕ Π. Ν. Σουκάκος υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ.

Παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας TraumaEdu για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου.

Με την αναβολή του σεμιναρίου δίνουμε προτεραιότητα στην προφύλαξη της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Τον ίδιο σκοπό θα υπηρετήσουμε με την επανέναρξη των επιδοτούμενων εκπαιδευτικών μας σεμιναρίων, όταν θα έχουμε όλοι τη δυνατότητα να επανέλθουμε στις δραστηριότητες μας.