Κάθε χρόνο έχει θεσπιστεί διεθνώς, η τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου να αποτελεί ημέρα μνήμης για τα θύματα των ατυχημάτων στους δρόμους. Μια ημέρα που ενώνει όλο τον κόσμο, στην κοινή προσπάθεια μείωσης και εντέλει εξάλειψης, μιας από τις σημαντικότερες πηγές θανάτων στον πλανήτη, ειδικά ανάμεσα στους νέους ανθρώπους (βασική αιτία θανάτου σε ηλικίες 5 έως 29).

Ως εκ τούτου, η TRAUMA EDU υλοποιεί υψίστης σημασίας έργο καθώς περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα για το τραύμα. Σκοπός είναι να μεταβάλει σημαντικά τα δεδομένα που υπάρχουν έως σήμερα στη χώρα για τον τραυματία, αφού με τη σωστή εκπαίδευση θα γίνεται ορθή αντιμετώπιση του, με αποτέλεσμα την μείωση άδικων θανάτων και αναπηριών που ενδέχεται να προκαλέσει το τραύμα.

Mε τη συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων για το τραύμα πρόκειται να οικοδομηθεί μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά στην αντιμετώπιση του τραύματος στην Ελλάδα.