Κατόπιν των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού αναβάλλονται τα δύο προγραμματισμένα επιδοτούμενα σεμινάρια PHTLS του Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, τα επιδοτούμενα σεμινάρια PHTLS στις 14-15 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη και στις 24-25 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, δεν θα πραγματοποιηθούν. Για την ανακοίνωση νέων ημερομηνιών, παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας TraumaEdu.

Προτεραιότητα μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την ανθρώπινη ζωή και υγεία, αφού αυτά αποτελούν και τον σκοπό των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.