Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νοσηλευτών Χειρουργείου (ORP: Operating Room Personnel) το οποίο διοργανώνεται από την ΑΟ Trauma Foundation, μέσω του Ελληνικού Τμήματός της, για τρίτη φορά στην Ελλάδα, από 27-28 Απριλίου 2023.

Η AOTrauma, με έδρα το Davos της Ελβετίας, αποτελεί τον κορυφαίο, παγκόσμιο σήμερα, μη κερδοσκοπικό και διοικούμενο από Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς οργανισμό, με κύρια κατεύθυνσή του στην εκπαίδευση και κατάρτιση χειρουργών και νοσηλευτών για την βέλτιστη αντιμετώπιση του ορθοπαιδικού – πρωτίστως – τραύματος.

Το πρώτο σεμινάριο, ειδικά για νοσηλευτές χειρουργείου, έγινε το 1963 στο Davos της Ελβετίας ενώ σήμερα γίνεται όπως όλα τα υπόλοιπα σεμινάρια της ΑΟ σε όλες ανεξαιρέτως τις Ηπείρους. Το σεμινάριο περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτική άσκηση σε συνθετικά ακριβή αντίγραφα των οστών με κανονικά εργαλεία χειρουργείου και συζήτηση νοσηλευτικών προβλημάτων σε μικρές ομάδες.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει πιστοποιημένη εκπαίδευση και απευθύνεται σε πτυχιούχους νοσηλευτές που εργάζονται σε χειρουργεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Απευθύνεται κυρίως σε νοσηλευτές που απασχολούνται σε Ορθοπαιδικά χειρουργεία τραύματος αλλά γενικότερα αφορά όλους τους νοσηλευτές χειρουργείου.

Μετά από αυτό το σεμινάριο οι νοσηλευτές χειρουργείου θα μπορούν:

  • Να διαβεβαιώσουν ότι ο ασθενής έχει επαρκώς προετοιμαστεί για το χειρουργείο
  • Να προετοιμάσουν με προσοχή τα χειρουργικά εργαλεία και προθέσεις για την επέμβαση
  • Να επιδεικνύουν άριστη επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα
  • Να γνωρίζουν την βέλτιστη και ασφαλή τοποθέτηση του ασθενούς
  • Να γνωρίζουν βασικές αρχές οστεοσύνθεσης καταγμάτων ώστε να βοηθούν καλύτερα στην διεκπεραίωση της επέμβασης
  • Να γνωρίσουν την ορθή χρήση των χειρουργικών εργαλείων και υλικών οστεοσύνθεσης
  • Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις βέλτιστες αρχές προφύλαξης ορθοπαιδικών λοιμώξεων
  • Να γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις αρχές εργασιακής ασφάλειας στην χειρουργική αίθουσα
  • Να εφαρμόζουν βέλτιστα τις αρχές καταγραφής, εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Το τρίτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νοσηλευτές χειρουργείου στην Ελλάδα θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 27-28 Απριλίου 2023, στο Domotel Kastri Athens. Στο σεμινάριο των νοσηλευτών θα διδάξουν Έλληνες και έμπειροι ξένοι εκπαιδευτές με ταυτόχρονη μετάφραση από την Αγγλική γλώσσα.

Στο 3ο σεμινάριο για νοσηλευτές χειρουργείου (ORP Course) πρόεδρος είναι ο Καθηγητής Ορθοπαιδικής του Πανεπιστημίου Πατρών Μίνως Τυλλιανάκης.

Σημαντικός δωρητής του σεμιναρίου της ΑΟ για νοσηλευτές χειρουργείου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το ΙΣΝ στο πλαίσιο του νόμου 4702/2020 (ΦΕΚ 130/Α3-7/2020), ο οποίος αφορά στην εκπαίδευση στο τραύμα, προσφέρει ως δωρεά εγγραφές για 23 νοσηλευτές  και καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους, για όσους διαμένουν εκτός του νομού Αττικής.

Η υλοποίηση της δωρεάς γίνεται από την ΑΜΚΕ Αναγέννηση & Πρόοδος (Α&Π). Οι νοσηλευτές που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω αυτής της δωρεάς μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: TRAUMAEDU / SCRUB NURSES και να αιτηθούν τη συμμετοχή τους.

Για την έγκριση και χορήγηση της δωρεάς από το ΙΣΝ τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Μετά την έγκριση της δωρεάς από το ΙΣΝ θα σας χορηγηθεί ειδικό κουπόνι με το οποίο θα εγγραφείτε δωρεάν στο σεμινάριο αποκλειστικά από την ιστοσελίδα της ΑΟ.