Τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της περαιτέρω διασποράς της πανδημίας COVID-19 και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναβάλλονται όλα τα προγραμματισμένα επιδοτούμενα σεμινάρια για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2021 των ακόλουθων προγραμμάτων:

Advanced Trauma Life Support (ATLS): σεμινάρια για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε 6οετείς φοιτητές και πτυχιούχους ιατρούς πριν την έναρξη εργασίας.
Αdvanced Trauma Care for Nurses (ATCN): σεμινάρια για την αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε τελειόφοιτους και επί πτυχίω της Νοσηλευτικής Σχολής.
Prehospital Trauma Life Support (PHTLS): σεμινάρια στην προνοσοκομειακή φροντίδα τραύματος για εν ενεργεία διασώστες – πληρώματα ασθενοφόρων, νοσηλευτές και ιατρούς που υπηρετούν στο ΕΚΑΒ, καθώς και σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας) σε όλη την Ελλάδα.

Για την ενημέρωσή σας μπορείτε να παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας.

Οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ανακοινωθούν μόλις οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για το τραύμα υλοποιούνται σύμφωνα με τον Ν. 4655/2020 σε πιλοτική φάση για πέντε (5) έτη με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Συνεργαζόμενοι φορείς του έργου αποτελούν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), το Υπουργείο Υγείας, καθώς και ο οργανισμός Αναγέννηση & Πρόοδος, ο οποίος έχει οριστεί υπεύθυνος για τη διαχείριση και την τεχνική εποπτεία των προγραμμάτων αυτών.