Γεννήθηκα το 1980 στο Ρέθυμνο Κρήτης .Διασώστης στο  ΕΚΑΒ από 2006 έως 2010 σε ΚΥ και από 2010 έως σήμερα στο ΕΚΑΒ Ρεθύμνου. Ενεργός εκπαιδευτής πρώτων βοηθειών –ΕΚΑΒ από 2011. Εκπαιδευτής PHTLS, B-CON, TFR, BLS, Δόκιμος TCCC. Αγγλικά Μέτρια Γνώση. Κάτοχος ECDL.

Επιπρόσθετες πληροφορίες