1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ (από 1991 έως Σήμερα)

2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ (από 2013 έως Σήμερα)

3) BLS-AED INSTRUCTOR (από 2002 έως Σήμερα)

4) BLS-AED COURSE DIRECTOR (από 2007 έως Σήμερα)

5) BLS-AED INSTRUCTOR TRAINER (από 2012 έως Σήμερα)

6) BLS-AED INSTRUCTOR TRAINER COURSE DIRECTOR (από 2012 έως Σήμερα)

7) ILS INSTRUCTOR (από 2012 έως Σήμερα)

8) PHTLS INSTRUCTOR (από 2018 έως Σήμερα)

9) ETS INSTRUCTOR (από 2016 έως Σήμερα)

10) ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (από 1995 έως Σήμερα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11) ΙΕΚ ΕΚΑΒ (από 2002 έως Σήμερα) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ Ι.Ε.Κ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

12) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α,Β & Γ ΚΥΚΛΟΥ (από 2002 έως Σήμερα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ‘’ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ

Α’,Β’&Γ’ ΚΥΚΛΟΥ’’

13) ΕΠΙ – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (από 2002 έως Σήμερα)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

‘’ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ’’

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση