Απόφοιτος της Σ.Α.Ν. (2011)

Προπτυχιακός φοιτητής στο ΕΚΠΑ ,Τμήμα Φαρμακευτικής (2014)

Νοσηλευτής στο ογκολογικό-αιματολογικό τμήμα του 251 Γ.Ν.Α. (2011-    ).

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση