ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΠΤΥΧΙΑ

 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΚΑΤΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Σ.Α.Ν.Α.Δ.)
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (San Antonio, Texas)
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ BLS
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ PHTLS
 • ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ PLS
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ 251 Γ.Ν.Α.
 • ΚΑΤΟΧΟΣ PROFICIENCY

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • (2018 – ΣΗΜΕΡΑ) ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 251 Γ.Ν.Α.
 • (2014 – 2017) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 251 Γ.Ν.Α.
 • (1997 – 2014) ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ 251 Γ.Ν.Α.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση