Διασώστης  – Πλήρωμα Ασθενοφόρου στην Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β., απ’ το 1988

ERC Instructor (BLS – AED)

NAEMT Instructor (PHTLS – TFR)

Επιπρόσθετες πληροφορίες