Διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου με υπηρεσία στα εξής τμήματα: Κινητές μονάδες ,μηχανές ταχείας ανταπόκρισης και αεροδιακομιδές,Εκπαιδευτής στα προγράμματα:BLS, BLS-I ,ILS, PHTLS.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση