Αποφοιτος ΙΕΚ ΕΚΑΒ 2002

Προσληψη στο ΕΚΑΒ 09/06/2004.

Εκπαιδευτης εν΄ενεργεια στα ακολουθα σεμιναρια BLS/AED,  ILS,  PHTLS

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση