• 1/11/ 2005- 31/10/2007. Ειδικευόμενος αναισθησιολογίας στο Γ Ν Χαλκιδικής
  • 4/6/2008-3/12/2008 Αγροτικός ιατρός στο Ειδικό Π Ι Φυλακών Κασσανδρείας Χαλκιδικής
  • 4/12/2008-5/12/2011 Ειδικευόμενος αναισθησιολογίας στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
  • 5/11/2012-4/11/2013. Επικουρικός ιατρός αναισθησιολόγος στο ΕΚΑΒ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • 17/6/2014-29/10/2017. Επικουρικός ιατρός αναισθησιολόγος στο Γ.Ν Χαλκιδικής
  • 30/10/2017-σήμερα. Αναισθησιολόγος με βαθμό Επιμελητής Β΄ στο Γ.Ν Χαλκιδικής
  • Το καλοκαίρι του 2018 συμμετοχή ως συνεργάτης ιατρός στις εφημερίες στο ελικόπτερο του ΕΚΑΒ

 

ALS PROVIDER COURSE 21-22/11/2009

21ο Εφαρμοσμένο Σεμινάριο στην Εξειδικευμένη Διαχείριση του Αεραγωγού  14-15/1/2012

BLS PROVIDER COURSE 3/10/2013

PHTLS PROVIDER COURSE 06/02/2013

PHTLS INSTRUCTOR COURSE 28//02/2015-1/3/2015

Approval 9th Edition PHTLS INSTRUCTOR

 

ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ

 

Εκπαιδευτής PHTLS Provider Cource-8th Edition PH -17-0869-03, 21-22/01/2017

Εκπαιδευτής PHTLS Provider Cource-8th Edition PH -18-00396-03, 27-28/01/2018

Εκπαιδευτής PHTLS Provider Cource-8th Edition PH -19-00337-03, 26-27/01/2019

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση