Εκπαιδευτής προγραμμάτων: PHTLS, TFR, B-Con, TCCC, TECC

Διασώστης/Πλήρωμα Ασθενοφόρου-  Εθελοντικό Μέλος Ε.Τ.Ι.Κ. – (Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών) – Πλήρωμα Μοτό  Άμεσης Επέμβασης  Ε.Κ.Α.Β. – Πλήρωμα Κ.Μ.Ε.Π.Ι. (Κινητών Μονάδων Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής)-Εκπαιδευτής ΕΚΑΒ κοινού-σχολείων .

Επιπρόσθετες πληροφορίες