ΔΕ διασώστης-πλήρωμα ασθενοφόρου (ημ.πρόσληψης 23-03-2002), απόφοιτος ΙΕΚ-ΕΚΑΒ (2006)

Director BLS-AED (2011 ως σήμερα), Instructor BLS-AED (2009 ως σήμερα), Instructor Trainer (2010 ως σήμερα), Instructor ILS (2015 ως σήμερα), Instructor PHTLS (2008 ως σήμερα) – TFR (2013 ως σήμερα) – B CON – ETS (2016 ως σήμερα),  Εκπαιδευτής  Κοινού ΕΚΑΒ( 2007 ως σήμερα) – ΕΠΙ ΕΚΑΒ(2009 ως σήμερα) – ΙΕΚ ΕΚΑΒ(2009 ως σήμερα) – Συνεχιζόμενη εκπαίδευση πληρωμάτων ΕΚΑΒ (2005 ως σήμερα) , Εκπαιδευτής ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ (2017 ως σήμερα).

Επιπρόσθετες πληροφορίες