ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :1ο ΠΕΚΠΑ ,Νοσηλευτική- Τραυματολογία  Δ.ΙΕΚ Νέας Ιωνίας, Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου ΕΚΑΒ Αθήνας ,Πληροφορική ΕΑΠ ,Εκπαίδευση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ,Εκπαιδευτική Επάρκεια ΕΟΠΠΕΠ εκπαίδευσης ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης, Διευθυντής – Εκπαιδευτής   ERC BLS/AED

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ : Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου Ιούνιος 1990 -Δεκέμβριος 2019

ΠΕ Πληροφορικός Δεκέμβριος 2019 –   ,Συμμετοχή στο ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση