ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

3/10/1988               Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής

21/10/1988            Αποφοιτήριο Σχολής Ειδικών Όπλων Ενόπλεων Δυνάμεων

13/10/1989            Αποφοιτήριο Σχολής Υγειονομικού

30/11/1992            Πτυχίο Σχολής Αεροπορικής Νοσηλευτικής της Πολεμικής Αεροπορίας

24/10/1993            Μετεκπαίδευση << Flight Nurse>> School of Aerospace Medicine στο Texas /U.S.A. (Εξειδίκευση στις Αεροδιακομιδές) και Εκπαιδεύτρια στο Ελληνικό Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ) της Π.Α

1996              Ετήσιο πρόγραμμα 1995-1996 Ειδικότητας Χειρουργικής Νοσηλευτικής στο Π.Γ.Ν.Α. Γ.Γεννηματάς

1995             Σεμινάριο  Εκπαιδευτών Εδάφους

21/1/1999     Πιστοποιητικό <<Advance Provider>>  στην Προνοσοκομειακή αντιμετώπιση τραύματος (PHTLS) Prehospital Trauma Life Support

                28-29/4/2018   Παρακολούθηση  (TCCC) Tactical Combat Casualty Care – Bleeding control (B-Con ) course.

                  KΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Π        Νοσηλεύτρια-  Προϊσταμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γ.Ν.Α.

Επιπρόσθετες πληροφορίες