Η πολύχρονη εμπειρία μου – ως πτυχιούχος «Διασώστης -Πλήρωμα ασθενοφόρου» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ- στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Κινητές Ιατρικές Μονάδες & Μοτοσυκλέτες Ταχείας Ανταπόκρισης), μου επέτρεψαν να αναπτύξω παράλληλα και μία έντονη εκπαιδευτική δραστηριότητα και ως εκπαιδευτής κλινικών φροντιστηρίων στο ΙΕΚ ΕΚΑΒ.

Ταυτόχρονα, η  ενασχόληση μου με την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Φροντίδα με έφερε σε επαφή με το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ.  Έχω συνεισφέρει στο Τμήμα αυτό μέσα από την εθελοντική και οργανωτική  μου δράση, και ταυτόχρονα έχω συμμετάσχει  σε εκπαιδεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η συνεχόμενη ευρωπαϊκή μου εκπαίδευση στις μαζικές καταστροφές με βοήθησε να αναπτύξω δεξιότητες επικοινωνίας και να δημιουργήσω ένα δίκτυο επαφών, συμβάλλοντας έτσι στην αλληλεπίδραση και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες.

Παράλληλα ολοκληρώνω το μεταπτυχιακό μου με εξειδίκευση στην «Διοίκηση και Οικονομία στην Υγεία» στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας.

Στόχος μου είναι να εξελίσσω την εκπαίδευση, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και την προσφορά μου μέσα από τις εμπειρίες μου και τις γνώσεις μου.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση