Τμήμα Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (ΣΓΠΧ) του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια»- ΠΓΝΠ (2018-σήμερα).

 

Πτυχίο Οδοντιατρικής από το Οδοντιατρικό τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ.

Πτυχίο Ιατρικής από το Ιατρικό τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ειδικευόμενος βοηθός στην Α’ Χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» (2007-2008). Ειδικευόμενος βοηθός στη ΣΓΠΧ κλινική του Γ.Ν.Α «ΚΑΤ» (2008-2012). Λήψη ειδικότητας ΣΓΠΧ κατόπιν επιτυχούς εξέτασης (2013).

Μετεκπαίδευση στη Χειρουργική Ογκολογία Κεφαλής-Τραχήλου και Μικροαγγειακή Επανορθωτική Χειρουργική σε έμμισθες θέσεις στα St. George’s University Hospital, Croydon University Hospital, University College London Hospital και Eastman Dental Hospital (Ηνωμένο Βασίλειο 2013-2014).

Επικουρικός επιμελητής στο τμήμα ΣΓΠΧ του ΠΓΝΠ (2015-2018).

Εκπαιδευτής στα μεταπτυχιακά προγράμματα MSc και MClinDent του Eastman Dental Institute London (2014).

Εκπαιδευτής ATLS (2017-σήμερα).

Κλινικό ενδιαφέρον κυρίως στην Τραυματολογία Σπλαγχνικού κρανίου, την Ογκολογική Χειρουργική Κεφαλής-Τραχήλου, την Επανορθωτική Χειρουργική με τη χρήση ελεύθερων αγγειούμενων κρημνών και τη Χειρουργική των σιελογόνων αδένων.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Κοινοποίηση