Ιδιώτης Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός.

Επιστημονικά Υπεύθυνος – Συντονιστής ΤΕΠ Ολυμπίου Θεραπευτηρίου Γενικής Κλινικής Πατρών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες