Επιμ.  Α΄ Γενικής Ιατρικής, PhD(c)  – Κινητή Ιατρική Μονάδα  ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Μέλος Ειδικού Τμήματος Ιατρικής των Καταστροφών (ΕΤΙΚ) ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Ε.Π.Ι. (Επείγουσα

Προνοσοκομειακή Ιατρική) ΕΚΑΒ

Μέλος EUCPM module (courses, ModTTX, ModFX)

Εκπαιδεύτρια:

ΕΠΙ ΕΚΑΒ,

ΙΕΚ ΕΚΑΒ,

Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση Πληρωμάτων Ασθενοφόρων,

NAEMT (PHTLS/TFR),

ERC (BLS, BLS I, ILS, ALS,  EPBLS, EPILS, EPALS),

Επαγγελματιών Υγείας και διαφόρων ομάδων πολιτών

Επιπρόσθετες πληροφορίες