Το 2004 αποφοίτησα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιατρικής.
Το 2006 ολοκλήρωσα την Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου (Αγροτικό) στο Κέντρο Υγείας Θήρας. Στη συνέχεια, ολοκλήρωσα την ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο “Γ.
Παπανικολάου” Θεσσαλονίκης.
Το 2013 εργάσθηκα ως ειδικευμένη ιατρός με εξάμηνη σύμβαση έργου σε ιδιωτικό ιατρείο της
Θεσσαλονίκης.
Το 2014 διορίστηκα ως επικουρικός ιατρός, επιμελήτρια Β ́, Γενικής Χειρουργικής στο ΕΚΑΒ Ρεθύμνου,
όπου και παρέμεινα για τέσσερα έτη.
Το 2018 διορίστηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης ως μόνιμη ιατρός, στη θέση της
επιμελήτριας Β ́, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.
Κατόπιν, το 2019 διορίστηκα ως μόνιμη ιατρός, επιμελήτρια Β ́, στο ΕΚΑΒ Καβάλας.
Είμαι κάτοχος των πιστοποιητικών BLS/AED (Basic Life Support/Automatic External Defibrillator), ATLS
(Advance Trauma Life Support), ΕΠΙ (Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική)

Εκπαιδεύτρια BLS/AED, PHTLS

Επιπρόσθετες πληροφορίες