Παππάς-Γώγος Γεώργιος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΠΓΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ