ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 01/11/22
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 01/09/22
Προγραμματισμένα
€50
10/12/2022
Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, διάρκειας 2 ημερών (21 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχους νοσηλευτές...
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 09/12/22
Προγραμματισμένα
€50
14/01/2023
Tο Επιδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ATCN Instructor Course, διάρκειας 2 ημερών (18 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε Νοσηλευτές και Νοσηλεύτριες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το ATCN Student Course (τα τελευταία 2 χρόνια) και η επίδοση και το ενδιαφέρον τους για...
ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 20/01/23
Προγραμματισμένα
€50
03/03/2023
Σύμφωνα με τον νόμο 4655/2020, το επιδοτούμενο σεμινάριο ATCN, διάρκειας 2 ημερών (21 ώρες εκπαίδευσης), απευθύνεται σε φοιτητές Νοσηλευτικής Σχολής 8ου εξαμήνου που δεν έχουν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, επί πτυχίω που έχουν έως και δύο οφειλόμενα μαθήματα, πτυχιούχους νοσηλευτές...